Cuối năm là dịp quan trọng để đơn vị kinh hoàng doanh tổ chức cho các tri ân khách hàng nhìn lại sự tạo ra của công ty trong suốt một năm dài. Lên kế hoạch vinh danh trao thưởng cho những cá nhân...