1. Từ đồng âm – gần âm – đa nghĩa
Loại bẫy này phổ biến cực kì ở phần 2, bạn nào mà chưa luyện kĩ, chưa tiếp xúc với đề TOEIC nhiều, đi thi mất tập trung, nghe thấy 1 vài từ trùng mà chọn là sập bẫy rụng như sung.

Nhận biết: Một vài từ đồng âm – gần âm – trùng âm đa nghĩa xuất hiện ở cả trên câu hỏi lẫn 1 trong nhiều lựa chọn
Giải pháp: Hơn 90% những lựa chọn có từ lặp lại ở câu hỏi là SAI. Cứ yên tâm mà loại thẳng
Ví dụ:

Did you hear the news?

Yes, he’s here
Yes. It’s very exciting
Yes, they’re quite near
Đáp án của câu này là B. Yes. It’s very exciting nhưng ta cần chú ý các từ đồng âm, gần âm như here near hear

Hay một ví dụ khác:

It’s time to order more paper

He ordered us to clean the floor
Yes, and we need some pens, too
No, it’s in the box
Ta loại trừ được câu C do không liên quan đến câu đề. Chú ý từ order là từ đa nghĩa, ở câu A nghĩa là ra lệnh, khác nghĩa với câu đề là đặt mua. Đáp án đúng là B

2. Phản hồi sai thì
Loại này thì ít gặp hơn, nhưng đã cho ra thì rất là tinh vi, sơ sẩy là sai ngay trong 1 nốt nhạc.

Nhận biết: Câu hỏi / câu phát biểu ở thì tương lai, hiện tại. Một trong những phải hồi có vẻ rất là đúng, trả lời đúng trong tâm, tuy nhiên sử dụng thì quá khứ, quá khứ hoàn thành các thể loại
Xử lý: loại ngay những đáp án lệch thì với câu hỏi ngay lập tức
Ví dụ

When did you take your vacation?

A) No, it wasn’t much fun

B) I will take my vacation next years

C) 2 months ago.

Đáp án đúng câu này là C. Nhưng câu B dễ bị nhầm bởi trả lời đúng trọng tâm câu hỏi nhưng sai thì tương lai đơn trong khi câu hỏi ở thì quá khứ đơn

3. Dùng yes/no trả lời câu hỏi WH
Khác với loại trên, đây là loại bẫy cho điểm nhé. Bẫy này dùng những câu trả lời yes/no cực kì hợp lý, nhiều lúc còn tinh khôn chèn từ khóa ở câu hỏi vào ngay đáp án nữa, khiến những bạn nào ngây dính vào là tắt thở ngay. Tuy nhiên chúng ta cứ nhớ 1 nguyên tắc là: CÂU HỎI W/H KHÔNG BAO GIỜ DÙNG YES/NO ĐỂ TRẢ LỜI. Không có ngoại lệ nhé.

Để tránh và xử lý loại bẫy này: băng phát lên là nghe kĩ coi từ để hỏi là gì, nếu bắt đầu là W/H thì khi nghe đáp án mặc định loại bỏ ngay những đáp án có từ Yes/No ở đầu.
Ví dụ

What time does the movie start?

a)Yes. I like movies

b) No. It wasn’t early

c) At 5:00

Ta loại được ngay câu A, B dù câu A có liên quan đến movie và câu B liên quan đến time/thờigian. Ta chọn C

Chú ý: Đối với những câu hỏi ghép, câu hỏi lịch sự lồng ghép thông tin để hỏi thì vẫn có thể dùng yes/no để trả lời

Ví dụ

Do you know which the right way is to the nearest bus station?

a) No, I’m sorry

b) I go to school by bus

c) Yes, about twenty minutes later

Ở câu này ta chọn câu A. Chú ý câu B có lặp từ bus nhưng không hợp nghĩa, câu C cũng được loại trừ do không trả lời đúng trọng tâm câu hỏi.

Hãy nhớ những bẫy này để làm bài part 2 thật hiệu quả nhé