Theo Bộ Kế hoạch đầu cơ, đầu cơ trực tiếp nước ngoài trong 5 tháng đầu năm 2018 đạt 7,1 tỷ USD, giảm 30,8% so với cùng thời điểm năm 2017.

ngành nghề buôn bán BĐS đứng thứ hai trong các ngành, ngành nghề lôi kéo FDI với 623,3 triệu đô la vốn đăng ký trong 5 tháng
Cụ thể, đến thời điểm 20/5 thu hút 1.076 dự án duyệt mới với số vốn rót vào đạt 4,6 tỷ đô la Mỹ, nâng cao 14,6% về số công trình và thấp hơn 16,8% về vốn đăng ký so với cùng thời điểm năm 2017.
tuy nhiên, có 393 lượt công trình đã cấp phép từ các năm trước đăng ký tăng cường vốn đầu tư với số vốn nâng cao thêm đạt 2,5 tỷ đô la Mỹ, giảm 47,4% so với cùng kỳ năm ngoái.
Trong 5 tháng đầu năm ước lượng số tiền giải ngân đạt 6,75 tỷ đô la, nâng cao 9,8% so với cùng thời điểm năm 2017. Dẫn đầu , công nghiệp chế biến, chế tác tiếp tục là ngành thu hút đầu cơ trực tiếp ngoại quốc lớn nhất có số vốn đăng ký của các Công trình được duyệt mới đạt 2,3 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 40% tổng vốn đăng ký cấp mới, ngành cung cấp và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, tương đối nước và điều hòa ko khí đạ 898,2 triệu đô la, chiếm 19,3%.
thuộc vị trí số hai là lĩnh vực buôn bán BĐS đạt 623,3 triệu đô la, chiếm 13,4%, các đơn vị quản lý còn lại đạt 846,1 triệu đô la, chiếm 18,2%.
nếu tính tổng vốn đăng ký thêm của những công trình đã cấp phép trong khoảng những năm trước thì vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành công nghiệp chế biến, chế tác trong 5 tháng năm nay đạt 4,4 tỷ USD; ngành nghề cung cấp và sản xuất điện, khí đốt, nước nóng, tương đối nước và điều hòa không khí đạt 898,2 triệu USD; Hoạt động kinh doanh bất động sản đạt 806,5 triệu đô la Mỹ, các đơn vị quản lý còn lại đạt 993,1 triệu USD.
>> xem thêm: tại đây