Bạn là doanh nghiệp nước ngoài đang muốn mở rộng thêm chi nhánh kinh doanh tại Việt Nam. Và bạn đang cần tìm một dịch vụ thành lập chi nhánh cho công ty để giúp bạn thực hiện thủ tục và hồ sơ thành lập chi nhánh.

Điều kiện thành lập chi nhánh cho công ty nước ngoài

Công ty nước ngoài cũng có thể thành lập chi nhánh tại Việt Nam

Doanh nghiệp nước ngoài được thành lập, đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia Điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên hoặc được pháp luật các quốc gia, vùng lãnh thổ này công nhận.

Nội dung hoạt động của Chi nhánh phải phù hợp với cam kết mở cửa thị trường của Việt Nam trong các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên và phù hợp với ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp nước ngoài.

Trường hợp nội dung hoạt động của Chi nhánh không phù hợp với cam kết của Việt Nam hoặc thương nhân nước ngoài không thuộc quốc gia, vùng lãnh thổ tham gia điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, việc thành lập Chi nhánh phải được sự chấp thuận của Bộ trưởng Bộ quản lý chuyên ngành.

Doanh nghiệp nước ngoài đã hoạt động ít nhất 05 năm, kể từ ngày được thành lập hoặc đăng ký.
Trong trường hợp Giấy đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ có giá trị tương đương của doanh nghiệp nước ngoài có quy định thời hạn hoạt động thì thời hạn đó phải còn ít nhất là 01 năm tính từ ngày nộp hồ sơ.

Dịch vụ thành lập chi nhánh tại lasun

Lasun sẽ giúp quý doanh nghiệp đăng kí thành lập chi nhánh thành công chỉ sau 10 ngày

Quý doanh nghiệp chỉ cần cung cấp cho lasun những loại giấy tờ sau:

Bản sao giấy đăng ký kinh doanh hoặc những giấy tờ có giá trị tương đương của thương nhân nước ngoài.

Bản sao báo cáo tài chính có kiểm toán hoặc văn bản xác nhận tình hình thực hiện nghĩa vụ thuế hoặc tài chính trong năm tài chính gần nhất hoặc giấy tờ có giá trị tương đương do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền nơi thương nhân nước ngoài thành lập cấp hoặc xác nhận, chứng minh sự tồn tại và hoạt động của thương nhân nước ngoài trong năm tài chính gần nhất.

Bản sao hộ chiếu hoặc giấy chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân (nếu là người Việt Nam) hoặc bản sao hộ chiếu (nếu là người nước ngoài) của người đứng đầu Văn phòng đại diện.

Sau khi nhận được những giấy tờ từ doanh nghiệp, dịch vụ thành lập chi nhánh của Lasun sẽ giúp quý doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ chỉ trong vòng 1 ngày. Sau 10 ngày là quý doanh nghiệp sẽ nhận được giấy đăng kí thành lập chi nhánh.