M谩y nghi峄乶 ngh峄 3A3Kw gi煤p b岷 xay nhuy峄卬 c峄 ngh峄 t瓢啤i 膽峄 l脿m tinh b峄檛 ngh峄. M谩y c贸 n膬ng su岷 xay 膽瓢峄 t峄 300 膽岷縩 350 Kg ngh峄 t瓢啤i trong 1 gi峄.

Khi s峄 d峄g M谩y nghi峄乶 ngh峄 3A3Kw ng瓢峄漣 d霉ng ch峄 c岷 膽瓢a ngh峄 t瓢啤i l锚n m谩ng n岷 nguy锚n li峄噓 r峄搃 g岷 xu峄憂g bu峄搉g nghi峄乶, 膽i峄乽 n脿y gi煤p ng瓢峄漣 d霉ng tr谩nh ti岷縫 x煤c tr峄眂 ti岷縫 v峄沬 bu峄搉g nghi峄乶, 膽岷 b岷 an to脿n cho ng瓢峄漣 v岷璶 h脿nh m谩y.

M峄漣 qu媒 kh谩ch xem video ho岷 膽峄檔g c峄 s岷 ph岷﹎


Ho岷穋 xem th锚m th么ng tin s岷 ph岷﹎ t岷: http://maynhanong.com/may-nghien-nghe

鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍锟 锟斤笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍
馃摤C么ng ty C峄 ph岷 膼岷 t瓢 Tu岷 T煤
馃摓膼T H峄 tr峄 Mi峄乶 B岷痗: 02422050505 - 0916478186 - 01254567895
馃寪Website: http://maynhanong.com/
馃摓膼T H峄 tr峄 Mi峄乶 Nam: 0945796556 - 0984930099
馃寪Website: http://maychannuoi.com/
鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍锟 锟斤笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍鉁达笍

View more random threads: