Theo Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kim ngạch xuất khẩu nông lâm thuỷ sản tháng 9 năm 2018 ước đạt 3,38 tỷ USD, đưa tổng giá trị xuất khẩu 9 tháng đầu năm 2018 đạt 29,55 tỷ USD, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm 2017.


Trong đó, giá trị xuất khẩu các mặt hàng nông sản chính ước đạt 15,2 tỷ USD tăng 4,4%); thuỷ sản ước đạt 6,4 tỷ USD (tăng 7,2%); chăn nuôi ước đạt 0,41 tỷ USD (tăng 5,2%); lâm sản ước đạt 6,8 tỷ USD (tăng 15,8%).

Trong 8 tháng đầu năm 2018, bốn thị trường xuất khẩu các mặt hàng nông lâm thủy sản chính của Việt Nam là Trung Quốc, Mỹ, Nhật Bản và Hàn quốc tăng mạnh, lần lượt là 5,7%, 7,3%, 6,6% và 31,4%.

Xuất khẩu các mặt hàng nông sản tăng 4,4%, trong đó một số mặt hàng xuất khẩu chính như gạo, hạt điều, rau quả, sản phẩm từ cao su có giá trị tăng cao so với cùng kỳ năm 2017. Tag: phần mềm phối trộn thức ăn

Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2017, xuất khẩu gạo đạt 2,5 tỷ USD tăng 23,2%, xuất khẩu rau quả đạt 3 tỷ USD tăng 17,1%, trong đó xuất khẩu hoa quả đạt 2,5 triệu USD tăng 12,6%; sản phẩm từ cao su đạt 523 triệu USD tăng 21,1%.

Các mặt hàng cà phê, cao su, hồ tiêu tăng về khối lượng: cà phê khối lượng xuất khẩu ước đạt 1,46 triệu tấn tăng 20,1%; cao su đạt 1,05 triệu tấn tăng 10,9%; hồ tiêu đạt 195 nghìn tấn tăng 8%.

Xuất khẩu các sản phẩm chăn nuôi 9 tháng ước đạt 405 triệu USD, tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2017. Riêng 8 tháng đầu năm 2018, xuất khẩu các sản phẩm từ gia cầm đạt gần 20 triệu USD (tăng gần 2,5 lần); sữa và các sản phẩm từ sữa đạt 82 triệu USD (tăng 80% so với cùng kỳ năm 2017).

Xuất khẩu thủy sản tăng mạnh trong đó: cá tra ước đạt 1,6 tỷ USD, tăng 24,6%; tôm các loại ước đạt 2,6 tỷ USD, giảm nhẹ so với cùng kỳ năm 2017. Xuất khẩu các mặt hàng lâm sản vẫn tiếp tục tăng mạnh, trong đó: gỗ và sản phẩm gỗ ước đạt 6,4 tỷ USD, tăng 15%; sản phẩm mây, tre, cói ước đạt 248 triệu USD, tăng 27,7% so với cùng kỳ. Tag: phần mềm phối trộn phân bón

Các mặt hàng tăng trưởng xuất khẩu tốt trong 9 tháng đầu năm 2018 là gạo (tăng 8,5% về khối lượng và 23,2% về giá trị), rau quả (tăng 17,1% giá trị xuất khẩu), các loại lâm sản chính (tăng 15,8%), thủy sản (tăng 7,2% so với cùng kỳ năm 2017).

Các thị trường xuất khẩu lớn của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhanh bao gồm: ASEAN (giá trị đạt 2,9 tỷ USD, tăng 38,7%); Hàn Quốc (đạt 1,8 tỷ USD, tăng 31,4%), Trung Quốc (giá trị đạt 6 tỷ USD, tăng 5,7%); Mỹ (đạt 4,5 tỷ USD, tăng 7,3%), Nhật bản (đạt 2,3 tỷ USD, tăng 6,6% so với 8 tháng năm 2017). Tag: công suất sục khí ao tôm

Nguồn: bizlive.vn/kinh-te-dau-tu/xuat-khau-nong-lam-thuy-san-uoc-dat-338-ty-usd-3473677.html