Hàng trăm nhà đầu tư cùng với gia đình của họ đã thành công định cư tại mỹ thông qua việc được cấp Thị thực eb5 cho nhà đầu tư chương trình đầu tư định cư mỹ.
Nhìn sơ qua về EB-5 chương trình đầu tư định cư Mỹ
Nếu bạn chưa từng nghe về EB-5, tôi xin được nói qua tóm tắt về EB-5, để đạt được thị thực EB-5 nhà đầu tư cần đáp ứng được đầy đủ các điều kiện sau:

- Khoản tiền đầu tư ít nhất 500,000 USD

- Tạo ra tối thiểu 10 việc làm mới cho công dân Mỹ

- Chứng minh rõ ràng nguồn tiền đầu tư là hợp pháp

Tại sao bạn nên lựa chọn EB-5?

Sau khi các nhà đầu tư lựa chọn đầu tư vào một dự án EB-5 thuộc trung tâm vùng, hầu hết các công việc của dự án được vận hành ,quản lý bởi các chuyên gia tại Mỹ. Đây là lý do để thấy được tại sao EB-5 trở nên phổ biến như một cách để định cư lâu dài tại Hoa Kỳ. Ngoài ra còn có các lý do sau :
- Không thi hành chính sách chờ đợi hoặc thị thực backlog cho những nhà đầu tư không phải là công dân Trung Quốc

- Không yêu cầu chuyên môn hay kinh nghiệm về quản lý doanh nghiệp

- Không đặt ra yêu cầu trình độ học vấn tối thiểu, ngôn ngữ và nghề nghiệp.

- Được sống được học tập, làm việc hoặc nghỉ hưu tại bất kỳ đâu trên đất Mỹ

- Con cái của nhà đầu tư được theo học những trường công theo mức học phí giống như công dân mỹ

- Có Khả năng bảo lãnh thân nhân thường trú

- Sẽ nhận được thẻ công dân Hoa Kỳ sau thời gian 5 năm thường trú

Xem thêm
Những Lưu Ý Khi Lựa Chọn Dự Án Đầu Tư Định Cư Bạn Cần Biết
Tìm Hiểu Những Rủi Ro Khi Đầu Tư EB5
Vùng Trọng Điểm Phát Triển Việc Làm (TEA) Và Những Điều Cần Biết