Theo Bộ Luật hình sự năm 2015, tại Chương XIV, quy định “Các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, nhân phẩm, danh dự của con người” thì không có quy định về loại tội phạm nào phân biệt chủ thể phạm tội phải là nam giới, bị hại phải là nữ giới (trong một số trường hợp, nạn nhân là phụ nữ, trẻ em chỉ là tình tiết tăng nặng khi định tội danh).
Với quy định của pháp luật Việt Nam, tại khoản 1, Điều 141, BLHS, quy định về tội hiếp dâm như sau: “. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc bằng thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác trái với ý muốn của nạn nhân, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.”
Đồng thời tại Điều 142 quy định về Tội hiếp dâm người dưới 16 tuổi như sau :
“1. Người nào thực hiện một trong các hành vi sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm:
a) Dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu hoặc thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi trái với ý muốn của họ; ”
Như vậy, ở phần giả định của cả hai điều luật trên đều mô tả “người nào”, có nghĩa là không phân biệt giới tính, chỉ cần người đó có hành vi “dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc lợi dụng tình trạng không thể tự vệ được của nạn nhân hoặc thủ đoạn khác giao cấu với nạn nhân trái với ý muốn của họ”, thì bị coi là tội phạm và phải chịu trách nhiệm hình sự.
>>> Click ngay: Dịch vụ thuê luật sư tranh tụng tại tòa.
Tội giao cấu với trẻ em là hành vi của người đã thành niên giao cấu thuận tình với trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi. Cấu thành tội phạm của tội này như sau :
- Khách thể: Quyền được bảo vệ về nhân phẩm, danh dự của trẻ em. Đối tượng tác động của tội phạm là trẻ em từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi.
- Khách quan: Đây là hành vi giao cấu có sự đồng ý, chấp nhận của nạn nhân mặc dù người phạm tội không có bất kỳ thủ đoạn nào ép buộc, khống chế.
Trường hợp chủ thể dùng tiền hoặc tài sản trao đổi lấy việc giao cấu thuận tình với nạn nhân thì không cấu thành tội này.
- Chủ quan: Lỗi cố ý trực tiếp
- Chủ thể: Người đã thành niên
Như vậy, có thể thấy rằng, pháp luật đã có những quy định mở về đối tượng phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh “Hiếp dâm” . Theo đó, không có sự phân biệt về chủ thể giữa nam hoặc nữ, chỉ cần “ người đó” có hành vi “ dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực hoặc thủ đoạn khác giao cấu trái với ý muốn của nạn nhân” đã phải chịu trách nhiệm hình sự về tội danh này.
Mọi thắc mắc xin liên hệ qua Hotline: 1900.8698 hoặc truy cập vào Website: https://tgslaw.vn