Tác dụng phụ của vắc-xin HPV là gì?
Tác dụng phụ thường nhẹ và hết sau vài ngày. Chúng có thể bao gồm:
  • Đau, đỏ và sưng nơi tiêm
  • Sốt
  • Đau đầu
  • Rất khó có khả năng vắc-xin HPV có thể gây ra phản ứng nghiêm trọng. Hãy nhớ rằng tiêm vắc-xin HPV an toàn hơn nhiều so với bị ung thư do nhiễm vi-rút.

Ai không nên chủng ngừa HPV?
Bạn không nên tiêm vắc-xin HPV nếu bạn có phản ứng dị ứng đe dọa tính mạng với vắc-xin HPV hoặc bất kỳ thành phần nào trong vắc-xin.

Hãy chắc chắn nói với bác sĩ của bạn trước khi tiêm vắc-xin nếu bạn:
Có bất kỳ dị ứng nghiêm trọng, bao gồm dị ứng với nấm men
Đang mang thai

>> tiêm chủng trường chinh