Hệ thống quản lý đào tạo trực quan tự động hóa các quy trình quan trọng này cùng với việc cung cấp kiến ​​thức của nhân sự bằng cách số hóa tài liệu và quy trình công việc. Phần mềm quản lý nhân sự trở thành một phần không thể thiếu của một doanh nghiệp để nghiên cứu và phát triển các dự án, sản phẩm và chương trình trong tương lai để thúc đẩy hơn nữa. Với bạn có thể kiểm soát các khía cạnh khác nhau của đào tạo và thu thập kiến ​​thức trong một tổ chức. Hãy xem những tính năng và lợi thế hàng đầu của hệ thống quản trị nhân sự.

Tại sao nên sử dụng phần mềm quản lý học tập?

Các doanh nghiệp phát triển nhanh chóng sự lan truyền thông tin và kiến ​​thức trong các cấu trúc tổ chức. Khách hàng, Nhân viên, Đối tác và Người quản lý, tất cả đều nhằm mục đích giáo dục, thông báo và đo lường kinh nghiệm học tập của họ trong thời gian thực.


Các hệ thống quản lý đào tạo bao gồm các tính năng và chức năng khác nhau giúp chuyển đổi các hoạt động kinh doanh và làm giảm bớt các quy trình từ những điểm không chính xác gây ra các cổng thông tin doanh nghiệp.
 • Giữ chân nhân viên tăng 56%
 • Tối ưu hóa 70% trong các quy trình
 • Giảm 40% chi phí đào tạo
 • Tăng 45% trong chia sẻ nội dung
 • Cộng tác tăng 30%

Các tính năng hàng đầu là gì?
Một chìa khóa đã được chứng minh để chuyển đổi kinh doanh là nắm lấy việc học, cho phép sự phối hợp hợp tác để thu thập và chia sẻ thông tin trên các bảng xã hội trên một nền tảng học tập duy nhất. Và giúp nâng cấp kỹ năng của tất cả các nhân viên, đối tác và người quản lý.


Một phần mềm quản lý học tập tùy chỉnh có các tính năng và chức năng riêng tích hợp việc học, tài liệu và các hệ thống doanh nghiệp khác.
 • Thiết lập khóa học
 • Thiết kế nội dung
 • Ngân hàng nội dung và bộ thông tin
 • Hướng dẫn trực tuyến và ngoại tuyến
 • Báo cáo tiến độ và theo dõi thời gian thực
 • Chia sẻ xã hội
 • Nội dung được làm mới
 • Công cụ tác giả
 • Quản lý tài liệu
 • Giấy chứng nhận hoàn thành và danh hiệu

Có nhiều tính năng khác phát triển hệ thống quản lý học tập hiện đại đã tích hợp vào chúng để tạo ra nguồn nhân lực thịnh vượng để đưa doanh nghiệp lên một tầm cao mới.
Những lợi thế của hệ thống quản lý học tập là gì?
Lý do quan trọng nhất tại sao các doanh nghiệp phát triển phần mềm quản lý đào tạo nguồn nhân lực là để tự động hóa môi trường học tập. Nó nhắc nhở các doanh nghiệp với các quy định và chính sách tuân thủ, giúp đồng bộ hóa các quy trình cộng tác làm trơn tru các quy trình công việc.


Cải thiện điểm mấu chốt cùng với tối ưu hóa lực lượng lao động có thông tin cần thiết để làm việc là bản chất của mọi hệ thống. Một LMS tùy chỉnh hoạt động theo hướng thúc đẩy các mục tiêu của tổ chức và cung cấp các lợi thế như:
 • Ứng dụng di động tùy chỉnh
 • Bảng điều khiển tập trung
 • Tích hợp và lưu trữ đám mây
 • Chương trình đào tạo được chứng nhận

Tích hợp và lưu trữ trực tuyến:
 • Thương hiệu tùy chỉnh
 • Báo cáo & Phân tích trước
 • Chia sẻ nội bộ và xã hội
 • Nội dung video và âm thanh
 • Tích hợp hệ thống & API kế thừa

Họ sẽ trở thành trụ cột của doanh nghiệp học tập với nội dung và video có sẵn trên toàn cầu từ các ứng dụng và cổng thông tin có thể truy cập trên toàn cầu với thông tin đăng nhập. Hơn nữa, những tiến bộ mới nhất trong công nghệ có nghĩa là bảo mật và kiểm tra kỹ lưỡng hơn các tài sản trí tuệ kinh doanh sẽ được tăng cường cùng với việc truyền bá kiến ​​thức.