Để biết con gà có hơi tốt thì bạn kiểm tra qua miệng của nó trong lúc thi đấu da ga campuchia, một con gà có hơi tốt thì miệng ko hôi, ko nhớt và ko có ké đi da ga cua sat.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.