Trước khi đi đến các loại mào gà đá hay thì sẽ đến với khái niệm về mồng gà. Thì mào gà (mồng gà) chính là phần thịt trên đỉnh đầu của các con gà https://dagacuasat.info/clip-da-ga-cua-sat/. Mào gà trống thường có kích thước lớn hơn mào gà mái. Mồng gà có nhiều hình dạng khác nhau nhằm để phân biệt các giống gà với nhau

Mào gà chọi đẹp thì ngoại hình gà cũng đẹp, điều này quan trọng đối với gà chiến và cực kỳ quan trọng đối với các loại gà cảnh https://dagacuasat.info/da-ga-campuchia/. Nhưng ngoài tác dụng mang đến vẻ đẹp bên ngoài thì mồng gà còn có tác dụng nào khác hay không?


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.