Khi nhận gà về trại cần kiểm tra và lưu giữ giấy chứng nhận kiểm dịch động vật đi da ga campuchia

Kiểm tra tình trạng hộp gà còn nguyên vẹn, kiểm tra tình trạng niêm phong của đơn vị cung cấp giống, kiểm tra ngày tháng xuất hàng đóng dấu trên hộp đựng gà da ga cua sat.


Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.