Từ xưa đến nay, kinh nghiệm chọn gà chọi là chọn giống mái nòi nổi tiếng, mỗi vùng may ra chỉ có một nhà nuôi vì tìm rất khó được giống chuẩn. Hay nếu dòng họ người ta đông, thì độc quyền trong dòng họ nuôi chung với nhau, do đó mới có chuyện cả vùng nổi tiếng.Một số vùng nổi tiếng như:gà cao lãnh,hoặc vùng bà rịa vũng tàu Muốn có mái nòi thật dữ, nếu không có cơ may gặp một sư kê nào đó thương tình nhượng lại, thì ta chỉ còn cách tự tạo mái mà nuôi.thì chúng ta sẽ có giống chuẩn để giúp chúng ta tự tạo được giống chuẩn URL="https://dagacuasat.info/da-ga-campuchia/"]da ga campuchia[/URL].

Trước hết, phải cố chọn con mái rặc nòi, nếu tìm được con gà mái rặc nòi thì cựa của chúng phải đúng là gà cựa, và nếu đòn thì phải rặc gà đòn. Sau đó, phải xem tướng cách có đạt yêu cầu không, kế đó xem lông, xem vảy, thấy tốt mới chọn nuôi da ga cua sat.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.