Vừa qua, Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Trị đã tổ chức Hội nghị đầu bờ đánh giá kết quả thực hiện mô hình cánh đồng lớn sản xuất lúa chất lượng cao theo hướng hàng hóa và nâng cao hiệu quả trên đơn vị diện tích vụ ĐX 2018-2019 thuộc hợp phần 3 của Dự án Cải thiện nông nghiệp có tưới (WB7). Tag: máy thổi khí at


Vụ này, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã được Sở Nn- PTNT tỉnh Quảng Trị phân công chỉ đạo mô hình triển khai trên địa bàn 5 huyện, TX là Vĩnh Linh, Gio Linh, Hải Lăng, Triệu Phong và TP Đông Hà với trên 500ha thuộc 19 HTX nông nghiệp, sử dụng các giống lúa Thiên ưu 8, Bắc thơm 7, HN6, NA2... Được biết trong quá trình triển khai, Trung tâm Khuyến nông đã áp dụng trình thâm canh cây lúa theo phương pháp thông minh, thích ứng với biến đổi khí hậu từ khâu làm đất, xử lý hạt giống, đến gieo sạ, bón phân chăm sóc và chế độ nước tưới. Tag: máy thổi khí trại giống

Qua triển khai, thấy các mô hình đã mang lại hiệu quả cao. Nhờ áp dụng phương thức sạ hàng nên đã tiết kiệm giống, hạn chế sâu bệnh. Năng suất bình quân từ 60- 70 tạ/ha, luôn cao hơn năng suất đại trà từ 3 - 6 tạ/ha. Ngoài hiệu quả kinh tế mang lại mô hình còn có tác động lớn về mặt môi trường xã hội, nâng cao nhận thức của người dân về bảo vệ môi trường, giảm thiểu tác động của biến đổi khí hậu trong SX nông nghiệp. Tag: máy thổi khí ương tôm

Nguồn: 2lua.vn/article/mo-hinh-canh-dong-lon-san-xuat-lua-chat-luong-cao-5ce373d3425cc55101c63651.html