Lí do tại sao hàng ngày phải cúng dường Tam Bảo vì Phật quy y Tam Bảo. Hàng ngày chúng ta cần cúng dường Tam Bảo để tự nhấc tâm quy y. Hành động cúng dường cũng là một phương pháp tích lũy công đức rất thù thắng. Theo sách Phật thì Phật vốn không cần phẩm cúng dường của chúng ta. Chỉ là nhờ vào Phật mà khi dâng phẩm cúng dường, chúng ta tích lũy được nhiều công đức, phúc đức cho mình cho gai đạo, cho con cháu.

Phẩm cúng dường có hai loại, một là cúng dường bằng phẩm vật cụ thể bày vẽ, hai là cúng dường bằng công phu quán tưởng.

bài cúng ông địa
Cúng dường không phải là việc phức tạp hay tốn kém mà chỉ cần tâm chỉ cần lập một bàn độc đơn giản, không cần nhiều tiền của, có được gì cũng đều có thể dùng làm phẩm cúng dường dâng lên Phật. Vào buổi sáng dâng phẩm cúng dường, buổi tối quét dọn, làm cho đúng cách, với cái tâm cho thật đúng đắn. chính yếu là nhờ tâm đúng đắn khi dâng phẩm cúng dường mà tích lũy nhiều công đức, do vậy không cần nhiều tiền tài vẫn có thể rộng rãi cúng dường.

văn khấn lập bàn thờ thần tàiVật phẩm cúng nghe đâu thế nào?

Cúng dường Tam Bảo phải trở nên một phần trong công phu tu tập hàng ngày. bàn độc giữ cho thật sạch, không để bụi bám, mỗi ngày gia chủ lưu ý lau chùi sạch sẽ. Mỗi sáng thức dậy, rửa tay, che khẩu trang không để hơi thở làm ảnh hưởng đến phẩm cúng dường, mang một bình nước đến trước bàn độc. Chén nước bữa qua đã lau sạch úp sẵn trên bàn độc, sáng nay mở từng chén rót nước vào. Khi rót có thể đọc minh chú cúng dường.

Cúng nước rồi, đối trước bàn độc lạy ba lạy. Cứ như vậy, buổi sáng dâng nước cúng dường, buổi tối dọn nước, chùi chén cho khô sạch, úp trở lại trên bàn độc. Đây là việc làm đơn giản, ai cũng có thể làm được.

Vật phẩm đắt tiền có giá trị thì được nhiều công đức là quan niệm sai trái. Công đức ở đây là lòng thành là cái tâm của người cúng, hành động tốt đẹp trợ giúp người khác đó là tích công đức. Do đó công đức không đến từ giá trị của phẩm vật cúng dường mà đến từ giá trị của tâm người cúng dường. Tâm người cúng dường mới là nhân tố quyết định lượng công đức nhiều hay ít. Tâm không tham là cái tâm cần phải có khi cúng dường.

Không lễ không tiền thì không thể tích lũy công đức hay sao? Cũng có người mang nhiều tiền của cúng dường Tam Bảo, đến khi gia đạo sa sút lại tiếc rẻ, phải chi đừng cúng nhiều như vậy.