Truyền thuyết về tháng cô hồn hàng năm luôn được nhắc lại. Tại sao phải cúng cô hồn tháng 7? Tại sao phải bố thí cho chúng sinh rằm tháng 7?
Rất nhiều gia đình thường cúng chúng sinh hay còn gọi là cô hồn những món như là cháo loãng, gạo, bỏng, muối… để siêu sinh cho những linh hồn không nơi nương tựa, làm quỷ đói không có gì để ăn.

văn khấn cúng chúng sinh
lễ nghi cúng cô hồn cũng mang ý nghĩa nhân bản cao. Cúng cô hồn nghĩa là việc bố thí cho cô hồn khỏi cảnh quỷ quỷ đói. Một năm mới được cho ăn một lần nên hành động này của các gia chủ có thể được coi là một việc công đức.

lễ phẩm cúng cô hồn, chúng sinh ác gia chủ cần có là

Muối gạo (1 đĩa)
Cháo trắng nấu loãng (12 chén nhỏ), hay cơm vắt: 3 vắt
12 cục đường thẻ
Giấy áo, giấy tiền vàng bạc
Bắp rang
Mía (để nguyên vỏ và chặt tùng khúc nhỏ độ 15 cm)
Bánh, kẹo
Nước: 3 ly nhỏ, 3 cây nhang, 2 ngọn nến nhỏ.


cung chung sinh


Văn khấn cúng cô hồn đầy đủ nhất
Dưới đây là bài văn khấn cúng cô hồn, chúng sinh theo Văn khấn cựu truyền Việt Nam (NXB Văn hóa Thông tin).Lưu ý: Khấn ngoài trời.
nam vô A Di Đà Phật (3 lần)
Con lạy chín phương trời, mười phương chư phật, chư phật mười phương
Con lạy Đức Phật Di Đà
Con lạy Bồ Tát Quan m
Con lạy Táo Phủ Thần quân Chinh thần
Tiết tháng 7 sắp thu phân
Ngày rằm xá tội vong nhân hải hà
m cung mở cửa ngục ra
hồn không cửa không nhà
Đại Thánh Khảo giáo - A Nan Đà Tôn giả
Tiếp chúng sinh không mả, không mồ bốn phương
Gốc cây xó chợ đầu đường
Không nơi nương nhờ hôm sớm lang thang
Quanh năm đói rét cơ hàn
Không manh áo mỏng - che làn heo may
Cô hồn năm bắc đông tây
Trẻ già trai gái về đây hợp đoàn
Nay nghe tín chủ thỉnh mời
Lai lâm nhận hưởng mọi lời sớm muộn
Cơm canh cháo nẻ trầu cau
Tiền vàng xống áo đủ màu đỏ xanh
Gạo muối quả tình hoa đăng
Mang theo một tẹo để dành tương lai
hộ trì tín chủ lộc tài
An khang thịnh vượng hòa hài gia trung
Nhớ ngày xá tội vong nhân
Lại về tín chủ thực bụng thỉnh mời
giờ nhận hưởng xong rồi
Dắt nhau già trẻ về nơi âm phần
Tín chủ thiêu hóa kim ngân
Cùng với áo xống đã được phân chia
Kính cáo Tôn thần
Chứng minh công đức
Cho tín chủ con
Tên là:………………………………
Vợ/Chồng:…………………………
Con trai:……………………………
Con gái:…………………………….
Ngụ tại:……………………………..
Lưu ý:thời gian cúng cô hồn nên vào buổi chiều tối các ngày mùng 1-15/7 ( m lịch). Tuy nhiên, một số quan niệm cho rằng, thời kì cúng chuẩn nhất là từ mùng 2 đến 14/7 ( m lịch), vì ngày 15 Diêm Vương sẽ đóng cửa ngục lại, hồn nào không về kịp, sẽ vất vưởng trên nhân gian.