Theo sách gà chọi hay Kinh Kê diễn nghĩa ghi chép lại. Thì cách xem vảy, xem tướng gà ngoài việc phục vụ cho các phương pháp đúc gà chọi. Thì nó còn giúp các sư kê nhìn tướng gà chọi đoán đòn lối của gà. Việc này đánh giá khá là chính xác nhưng đòi hỏi kỹ thuật cũng như con mắt quan sát tinh tường của mỗi người chơi gà da ga cua sat.

Chỉ cần một cách chọn gà chọi hay hội tụ của 7 nguyên tắc xem tướng ở trên da ga campuchia. Thì chắc quá trình đúc gà của sư kê sẽ có tỷ lệ thành công lớn nhất. Hoặc người nuôi cần biết cách xem tướng gà chọi hay sẽ chọn ra chú gà tốt trong đàn. Để đưa ra cách định giá sẽ trở lên vô cùng dễ dàng. Đó là những bí quyết nuôi và chăm sóc gà đá thông minh tạo nên giá trị kinh tế lớn.

Các anh em có thể xem da ga tre trên youtube nhé. Chúc anh em thành công.

View more random threads: