Nghiệp đoàn là gì? Nghiệp đoàn có vai trò như thế nào đối với doanh nghiệp xuất khẩu lao động và lao động Việt. Và có bắt buộc phải thông qua nghiệp đoàn mới đi XKLĐ được không?

1.Nghiệp đoàn là gì?
Nghiệp đoàn là các đoàn thể, tổ chức được hình thành liên quan đến chuyên môn, nghề nghiệp, thương mại và các hoạt động lao động của những người thường là cùng chung một nghề nghiệp.
Xem thêm: phí khám sức khỏe đi nước ngoài
Như vậy, nghiệp đoàn Nhật Bản hiểu theo cách đơn giản nhất là tổ chức đại diện cho quyền lợi của người lao động ở Nhật Bản.
Ở Nhật, mỗi xí nghiệp, công ty từ nhỏ đến các doanh nghiệp lớn cũng đều có nghiệp đoàn. Tổ chức này có vai trò rất rõ ràng trong quá trình tuyển dụng lao động là người nước ngoài của doanh nghiệp Nhật.
Như thế tức là khi cá nhân hoặc doanh nghiệp Nhật muốn tuyển dụng lao động nước ngoài đều phải thông qua nghiệp đoàn. Khi đó, nếu các xí nghiệp Nhật tuyển lao động nước ngoài thì họ sẽ gửi yêu cầu đến nghiệp đoàn địa phương và thông qua nghiệp đoàn để tuyển dụng.
Xem thêm: điều kiện để sang Nhật làm việc
Chính vì vậy, có thể nói nghiệp đoàn là không thể thiếu trong quy trình xuất khẩu lao động Nhật Bản. Khi đi XKLĐ, nghiệp đoàn Nhật Bản đóng vai trò làm đơn vị trung gian tuyển lao động cho doanh nghiệp tại Nhật.
2.Vai trò của nghiệp đoàn với doanh nghiệp Nhật Bản
-Khảo sát các doanh nghiệp
Có rất nhiều nghiệp đoàn ở Nhật, thông thường mỗi khu vực tại Nhật sẽ có nghiệp đoàn và có liên hệ chặt chẽ với doanh nghiệp địa phương.
-Liên hệ tuyển dụng nhưng không quyết định kết quả
3.Vai trò của nghiệp đoàn với thực tập sinh Việt
-Quản lý người lao động
-Bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động
Trên đây là một số điều bạn cần biết về nghiệp đoàn tại Nhật Bản. Khi đi XKLĐ Nhật Bản, bạn nên tin tưởng vào nghiệp đoàn nhé. Đây sẽ là địa chỉ tin cậy đồng hành cùng bạn trong suốt quá trình lao động tại Nhật Bản.
Tìm hiểu thêm: chi phí làm visa đi nhật