Nhập khẩu chính ngạch là hình thức giao thương quốc tế hợp pháp theo quy định của nhà nước. Việt Nam, Trung Quốc, Lào, Campuchia,.. và các quốc gia có chung đường biên giới nói chung đều có thể thực hiện hình thức giao thương này.
Vận chuyển cũng là một trong những phần giao dịch nhập khẩu chính ngạch, là quá trình vận chuyển hàng hóa qua lại giữa các nước có hợp đồng giao thương đã ký. Sử dụng hình thức giao dịch này đồng nghĩa với việc phải đóng đầy đủ các loại thuế cho cơ quan chức năng có thẩm quyền. Tuy nhiên khi sử dụng đơn vị vận chuyển của OrderTrungQuoc thì công ty sẽ có trách nhiệm hoàn thành thủ tục này cho khách hàng.