Bảo hiểm bổn phận nghề nghiệp
Bảo hiểm nghĩa vụ nghề nghiệp bảo hiểm cho Người được bảo hiểm là chuyên gia của một nghề nghiệp nhất định như chuyên viên kế toán, tư vấn pháp luật, kiến trúc sư, giám định viên, môi giới chứng khoán, bảo hiểm, bác sỹ, nha sỹ, người hành nghề y…hoặc các cơ quan nghề nghiệp như vậy. Công Ty Bảo Hiểm Mic bồi thường cho các trách nhiệm pháp lý đối với bên thứ 3 phát sinh từ bất cẩn nghề nghiệp của Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của họ dẫn đến tổn thất cho khách hàng. (Người được bảo hiểm hoặc nhân viên của Người được bảo hiểm đã không thực hiện kỹ năng và sự cẩn trọng quan trọng Trong khi thao tác nghiệp vụ hoặc cung cấp tư vấn mà pháp luật và các phép tắc nghề nghiệp yêu cầu dẫn đến thiệt hại cho bên khác mà họ có bổn phận bồi thường theo pháp luật).

>>>xem thêm: https://shopbaohiem.vn/bao-hiem-trach-nhiem-san-pham/

Một số ví dụ về bổn phận nghề nghiệp
– Thiết kế nhà cửa sai gây thiệt hại tài sản hoặc thương tật về người cho bên thứ 3
– Nhà môi giới bảo hiểm tư vấn không đúng hoặc không hoàn toàn cho khách hàng gây hậu quả không được bồi thường hoặc bồi thường không thỏa đáng
– Bác sỹ chuẩn đoán sai bệnh, phẫu thuật nhầm bộ phận cơ thể hoặc gắn nhầm kính sát tròng trong mắt trẻ em
– Đại lý du lịch đăng ký nhầm tua du lịch cho khách hàng làm khách hàng phải hoãn chuyến đi và phát sinh các phung phí khác…

Các nhân tố ảnh hưởng đến phí bảo hiểm
– Loại nghề nghiệp được bảo hiểm
– Trình độ, kinh nghiệm của người chơi bảo hiểm
– Mức nghĩa vụ tham gia bảo hiểm
– Mức miễn thường
BẢO HIỂM nghĩa vụ mặt hàng
Tại sao phải tham gia bảo hiểm bổn phận mặt hàng :
Đơn bảo hiểm bổn phận dân sự chung phổ biến chung không bảo hiểm cho bổn phận mặt hàng. Bởi vậy, nghĩa vụ sản phẩm có thể được bảo hiểm bằng cách không thải trừ nghĩa vụ này trong đơn bảo hiểm nghĩa vụ công cộng, bằng một đơn riêng, hoặc bằng một phần đơn lẻ trong đơn hỗn hợp trách nhiệm công cộng và trách nhiệm mặt hàng. (shopbaohiem)

Những ai cần phải mua bảo hiểm bổn phận mặt hàng :
Không chỉ nhà phát triển sản phẩm mới cần bảo hiểm trách nhiệm mặt hàng. Nhà phân phối và những nhà bán lẻ trong kênh phân phối cũng có nghĩa vụ đối với hàng hóa cung ứng cho khách hàng.

Một số ví dụ về trách nhiệm sản phẩm
– Nhà phát triển bê tông – Khiếm khuyết của các thanh chịu lực dẫn đến sập nhà
– trang bị điện – áp dụng sai vật liệu hoặc lắp đặt sai làm người sử dụng bị thương tật, chết hoặc gây hỏa hoạn
– Nhà cung cấp thực phẩm – Thức ăn hoặc uống bị nhiễm bẩn hoặc chế biến bằng vật liệu không phù hợp gây ngộ độc cho khách khứa

– Nhà sản xuất đồ chơi trẻ em – Các bộ phận của đồ chơi gây thương tích cho trẻ em hoặc Bởi vì không có khuyến cáo về độ tuổi có thể chơi
– Nhà phát triển phương tiện giao thông – sản phẩm có khiếm khuyết gây tai nạn giao thông…
– Nhà phát triển dược phẩm khuyến cáo hoặc hướng dẫn áp dụng dược phẩm không thỏa đáng gây thiệt hại cho bệnh nhân…
Mức bổn phận bồi thường
Mức bổn phận bồi thường Bởi Người được bảo hiểm đề nghị và đây là mức trách nhiệm của Người bảo hiểm đối với Người được bảo hiểm cho suốt thời hạn bảo hiểm. (Ví dụ: Mức trách nhiệm 50.000USD/một sự cố gây bổn phận và cho cả thời hạn bảo hiểm).
Mức nghĩa vụ bồi thường dùng để trả cho cả thiệt hại thuộc trách nhiệm bồi thường của Người được bảo hiểm và chi tiêu pháp lý liên quan.