Chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108
Hồ sơ cần chuẩn bị:
Đơn đề nghị công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam theo Mẫu số 01 tại Phụ lục I ban hành đính kèm Nghị định số 108/2017/NĐ-CP;

Bản thông tin chung về phân bón Bởi vì nhà tạo ra phân bón cung ứng bao gồm: loại phân bón, chỉ tiêu chất lượng chính, hàm lượng thành phần hạn chế trong phân bón, tác dụng, chỉ dẫn áp dụng, thông tin chung về tình hình xuất khẩu, nhập khẩu phân bón;

>>>xem thêm: cơ quan đăng ký lưu hành phân bón

Bản chính báo cáo kết quả khảo nghiệm phân bón theo Mẫu số 02 tại Phụ lục I ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP (trừ các loại phân bón điều khoản tại khoản 2 Điều 13 và phân bón có tên trong Danh mục quy định tại khoản 11 Điều 47 Nghị định số 108/2017/NĐ-CP)


Mẫu nhãn phân bón theo đúng phép tắc.
Mẫu đơn số 01: Đơn đề nghị công nhận/công nhận lại phân bón lưu hành tại Việt Nam ban hành kèm Nghị định số 108/2017/NĐ-CP bạn có thể tải về tại đây:Mẫu số 01
Mẫu số 02: thông báo kết quả khảo nghiệm phân bón ban hành kèm theo Nghị định số 108/2017/NĐ-CP tại đây: Mẫu số 02


Trình tự thực hiện thủ tục xin cấp giấy công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu:
Bước 1: Cơ quan, cá nhân nộp 01 bộ hồ sơ đến Cục Bảo vệ thực vật.

Bước 2: Tiếp nhận, kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ:
– Trong thời hạn 03 ngày làm việc.
– Nếu hồ sơ không hợp lệ phải báo cáo cho cơ quan, cá nhân để bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Thẩm định hồ sơ và công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam:
– Trong thời hạn 03 tháng kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Cục Bảo vệ thực vật cơ quan thẩm định để bình chọn hồ sơ công nhận.
– Ban hành Quyết định công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam nếu hồ sơ đáp ứng các điều khoản về phân bón;
– Trường hợp không ban hành Quyết định công nhận phải có văn bản trả lời và nêu rõ lý Do.

Chờ đợi những thông tin chủ yếu trên bổ ích với bạn, Dường như để được chỉ dẫn thực hiện thủ tục công nhận phân bón lưu hành tại Việt Nam lần đầu theo Nghị định 108 thông tin cụ thể và giúp đỡ tư vấn thêm hãy liên hệ cho VIETPAT chúng tôi ngay hôm nay


Điều kiện để đơn vị có thể xin cấp chứng nhận đủ điều kiện buôn bán buôn bán phân bón:
Tổ chức, cá nhân được đăng ký hoặc thành lập theo lý lẽ của pháp luật;
Có điểm bán kinh doanh phân bón. Cơ sở buôn bán phân bón phải có: biển hiệu; sổ ghi chép việc mua, bán phân bón; bảng giá bán công khai từng loại phân bón niêm yết tại nơi dễ thấy, dễ đọc;

Có khu vực chứa phân bón; có kệ hoặc bao lót để xếp đặt hàng;
Người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón. Trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học. (http://dichvucongonline.com.vn/)
Trường hợp buôn bán phân bón không có nơi bán phải có đăng ký doanh nghiệp; có địa điểm giao dịch cố định, hợp pháp; có sổ ghi chép việc mua bán phân bón và người trực tiếp bán phân bón phải có Giấy chứng nhận bồi dưỡng chuyên môn về phân bón; trừ trường hợp đã có trình độ trung cấp trở lên một trong các chuyên ngành về lĩnh vực trồng trọt, bảo vệ thực vật, nông hóa thổ nhưỡng, nông học, hóa học, sinh học.