Hiện tại tục lệ ăn cỗ ba ngày mở mang tương tự không còn nữa. Tang chủ có mời cũng không mấy ai đi. Tang chủ cám ơn qua những dụng cụ thông báo đại chúng như đài phát thanh và vô tuyến truyền hình.
Việc cúng cơm thường ngày, duy trì chí ít đủ tuần 49 ngày. Có nhà duy trì đến tuần 100 ngày mới thôi. Hương đèn từ đây cũng tắt. Tục này không thống nhất, có nơi tính ba ngày sau khi mất, có nơi tính ba ngày sau lúc chôn.
Xét trong điển lễ thì không có “lễ ba ngày” mà chỉ có “lễ tế ngu” gồm có “sơ ngu”, “tái ngu”, “tam ngu”. “Ngu” tức là “yên”, nghĩa là ba lần tế lễ cho lặng hồn mai, theo “Thọ mai gia lễ” thì lúc chôn xong, rước linh bài về tới nhà tế sơ ngu. khiến sơ ngu xong gặp ngày nhu, (tức là ất, kỷ , tân, quí) làm lế tái ngu, gặp ngày cương (tức là ngày giáp, bính, mậu, canh, nhâm) khiến lễ tam ngu.

https://langmodadep35.com/mo-cua-ma-va-nghi-thuc-cung-nhu-the-nao-cho-dung-phong-tuc/
một vài điều cần lưu ý trong ngày Tam Chiêu là gì
Thứ nhất: Về thời kì chiêu hồn thì chẳng hề hễ 3 ngày thì đã hội được đâu, nhưng người ta khiến cho vậy để cho hồn mai sớm quy tụ lại mà thôi, Vì thế với các người bị oan thác, chết tức tưởi, đột ngột thì nên khiến cho thêm một lần vào ngày thứ 7 sau khi nhập thổ.
Thứ hai: Về xống áo, vật dụng chớ nên đốt ngay khi chết hay chôn theo tất cả, chôn theo chẳng ích lợi gì cho vong linh đâu, họ có mang, có mặc được gì đâu, mà nên hỏa chôn cất bên mộ vào ngày tam chiêu, sẽ giúp cho vong hồn theo mùi của mình mà sớm hội hồn, tụ vía.
Thứ ba: Không khăng khăng là cây mía làm cho niêu đâu, mà dùng cây gì cũng được, nhưng nên buộc một loại khăn của người mất trên đầu cây niêu để hồn mai được chiêu ứng sớm tụ được. Trên đầu cây niêu nên treo theo một chuông gió (điều này ít khi có người làm) vì vong hồn còn chưa hội đủ hồn vía nên chẳng thể nhìn chỉ cảm nhận qua mùi vị và sự rung động (âm thanh).
Thứ tư: Con gà chẳng hề là tìm đại 1 con gà mới to là mở cửa mả được, mà nên kiếm 1 con gà trống vừa tập gáy, sau lúc dẫn gà đi nói quanh nói quẩn tuyển mộ 3 vòng thì nên nhốt gà lại để gà gáy giúp hồn phách hội lại chứ chẳng hề dẩn đi quanh quéo làm cho gì không rõ như thế đâu, điều cần là tiếng gáy của nó nhưng mà không thấy, chiếc bất nghĩa thì lại thật lực mà làm! Sở dĩ nên chọn gà trống mới tập gáy vì chúng sẽ gáy liên tiếp không bị chi phối chứ không phải kiếm đại một con gà là đúng.
Thứ năm: Việc rãi giấy vàng mả là điều vô minh, sở dĩ lúc xưa người ta dụng vàng mã là vì đã ngâm ủ trong áo quần người chết rồi, có mùi chiêu cảm được rồi Do vậy người ta mới rãi như thế, vì ngày xưa áo quần rất hãn hữu, thỉnh thoảng chỉ có một đôi bộ chôn theo người mất mà thôi, Hiện nay nên khiến cho là dùng 1 bộ quần áo nào người ấy còn sống hay mặc nhất rồi tháo ra thành từng sợi chỉ nhỏ mang số chỉ vải ấy rãi ra tuyến đường làm cho định hướng cho linh hồn biết đường mà về lại nhà.