Các môi giới cho biết, cổ phiếu ngân hàng trên thị trường OTC có giao dịch nhưng nhìn chung, người mua ép giá thấp lang sen viet nam , còn người bán chỉ muốn nài để bán được hòa vốn.

Cổ phiếu của Masan Foods mà các môi giới gọi nôm na là Masan Chinsu đã tăng lên hơn 150.000 đồng/CP do thông tin DN này lại đạt lợi nhuận cao trong năm qua và sẽ tiếp tục chia thưởng cổ phiếu tỷ lệ cao như các năm trước. Cổ phiếu Masan Foods luôn giữ giá ở mức trên 100.000 đồng/CP kể cả trong giai đoạn TTCK khủng hoảng.

Nhóm cổ phiếu bất động sản rất ít có cả lệnh rao mua hay rao bán. Một phần vì các cổ phiếu bất động sản niêm yết giảm giá rất nhiều và số cổ phiếu của DN lớn giảm về 2X là khá phổ biến, nên giá cổ phiếu bất động sản chưa niêm yết còn chịu áp lực giảm lớn hơn. Khi giá giảm đến thấp quá, người giữ cổ phiếu lại không muốn bán du an lang sen viet nam mà chuyển sang nắm giữ để hưởng cổ tức.

Tuần trước, cổ phiếu của Công ty Phốt phát Lâm Thao giao dịch ở giá 25.000 đồng/cổ phiếu nhưng sau khi chốt danh sách cổ đông để niêm yết, giá cổ phiếu này giảm nhẹ và rất hiếm có giao dịch can ho quan 8 .