Huy chương|Biển chức danh để bàn|Logo công ty| Bang ten|Huy chuong
Quà tặng sự kiện|Quà tặng khách hàng - cao cấp|Qua tang khuyen mai
Việc thường xuyên cố gắng theo sát các hệ thống lưu giữ phức tạp mà ai đó làm ra thường làm hỏng mục đích, trừ khi bạn tình cờ có cùng não trạng với những người làm ra các hệ thống đó. Tổ chức thông tin theo vai trò còn củng cố cho việc tập trung vào Phần tư thứ II - suy nghĩ nhiều hơn cho điều quan trọng nhưng không nhất thiết là khẩn cấp. Làm rõ các kỳ vọng xung quanh các vai trò Nhiều người thấy có ích khi xác định chi tiết hơn về một vai trò cụ thể so với được nêu trong bản sứ mệnh cá nhân. Việc tạo ra một tuyên ngôn sứ mệnh hay thỏa thuận về bổn phận quản gia cho một vai trò cụ thể sẽ đem đến một định nghĩa như vậy và còn tạo ra kỳ vọng chung cho những người khác tham gia vào việc hoàn thành vai trò cùng với bạn. Nếu bạn là một người chồng hay một người vợ và một người cha hay mẹ, thì vợ chồng bạn có thể muốn bày tỏ viễn cảnh và các giá trị chung trong việc làm cha mẹ. Về công việc, bạn có thể muốn tạo ra một thỏa thuận rõ rằng với sếp của bạn về vai trò của bạn trong công việc. Chúng ta sẽ xem xét kỹ viễn cảnh chung và các thỏa thuận về bổn phận quản gia trong Chương 12. Những thỏa thuận nhu vậy có thể được lưu giữ dưới mục vai trò thích hợp trong tập hồ sơ của bạn để sẵn sàng truy cập và thường xuyên xem lại. Sự cân bằng dẫn đến sự dồi dào. Hiểu rõ “sự cân bằng” và “các vai trò” một cách tổng thể cho chúng ta sức mạnh để vượt qua những hạn chế thông thường do sự áp đặt của thời gian tuần tự. Với tâm lý thời gian tuần tự, chúng ta sẽ coi các vai trò của mình như các bộ phận bị ngăn cách của cuộc sống, chúng cạnh tranh để giành giật thời gian và sức lực có hạn của chúng ta.