Ông Huỳnh Nam Dũng, cũng sinh năm 1956,can ho lavita garden là Chủ tịch Hội đồng quản trị MHB từ năm 2002 và được tái bổ nhiệm vào năm 2007. Ông là một trong những người đầu tiên tham gia vào quá trình thành lập MHB với tư cách thành viên Ban trù bị. Sau khi MHB được thành lập vào năm 1997, Ông được bổ nhiệm vào chức vụ Phó Tổng Giám đốc.

Trước khi chuyển công tác về MHB, Ông từng làm việc tại Văn phòng Chính phủ và trải qua nhiều công việc khác nhau như thành viên nhóm tư vấn về đầu tư cho Thủ tướng, thành viên nhóm chuyên gia giúp Thường trực Chính phủ về tài chính, ngân hàng, thành viên nhóm nghiên cứu về đổi mới kinh tế xã hội và cải cách hành chính của Thủ tướng. Ngoài ra, Ông có 10 năm công tác tại Bộ Ngoại giao.

Năm 2008, ông Huỳnh Nam Dũng được Nhà nước tặng thưởng “Huân chương Lao động hạng III”. Ngày 08/06/2011 Ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch Hội đồng thành viên Ngân hàng Phát triển nhà ĐBSCL.kiện cần thiết để có thể đưa ra những quyết sách mang tầm vóc lịch sử, đưa đất phát triển lên một tầm cao mới.

Giới doanh nhân cả nước kỳ vọng và đặt niềm tin vào Đại hội Đảng 12 đề ra những quyết sách đúng đắn và phù hợp với yêu nha mau can ho 9 view cầu của bối cảnh mới, với tình hình thực tiễn trong nước và quốc tế, với nhu cầu và năng