Xử lý nước thải bằng hồ sinh học hiếu khí là một trong những biện pháp xử lý nước thải đơn giản ít tốn kém, không đòi hòi kĩ thuật cao.

1: Xử lý nước thải bằng hồ sinh học hiếu khí là gì?

Xử lý nước thải ở hồ sinh học là lợi dụng quá trình tự làm sạch của nguồn tiếp nhận nước thải.

2: Ưu điểm của sử dụng hồ sinh học lọc nước thải

Ngoài nhiệm vụ xử lý nước thải, hồ sinh học còn có thể đem lại những lợi ích sau:

- Điều hòa dòng chảy nước mưa trong hệ thống thoát nước đô thị hoặc các khu công nghiệp, khu dân cư.

- Là nơi tích trữ nguồn nước để tưới cho cây trồng.

- Có các điều kiện kết hợp mục đích xử lý nước thải với việc nuôi trồng thủy sản và điều hòa nước mưa.

- Bảo trì, vận hành đơn giản, không đòi hỏi có người quản lý thường xuyên.

- Không đòi hỏi nhiều vốn đầu tư.

- Hầu hết các đô thị, các khu dân cư có nhiều ao, hồ hay khu ruộng trũng có thể sử dụng mà không cần cải tạo, xây dựng nhiều.

3: Lưu ý khi xử lý nước thải bằng hồ sinh học

- Nếu thả bèo trên mặt hồ sẽ tăng thêm nguồn ô xy cho quá trình quang hợp, đồng thời rễ bèo có nhiều sinh vật sẽ thúc đẩy quá trình ô xy hóa. Tuy nhiên, cần lưu ý là không nên thả bèo kín mặt hồ để đảm bảo cho ánh sáng xuyên qua.

- Muốn kết hợp nuôi trồng thủy sản thì chỉ nên nuôi ở các bậc hồ thứ cấp (2, 3) hay những hồ đã được pha loãng bằng nguồn nước khác có chất lượng tốt hơn.

- Lựa chọn loại cá hay thủy sản khác nuôi trong các bậc của hồ cần phải có sự hướng dẫn của các chuyên gia.

Xử lý nước thải bằng hồ sinh học có nhiều ưu điểm, nên đây là một trong những biện pháp được ứng dụng phổ biến khi xử lý nước thải. Tham khảo thêm : lọc nước đầu nguồn , lọc nước đầu nguồn gia đình , lọc tổng đầu nguồn