>>>>>Công ty Quà tặng,
>>>>>Xưởng sản xuất Ô Dù

Cách tiếp cận củathế hệ thứ ba là “lập kế hoạch, đặt ưu tiên, và kiểm soát”. Nếu bạn thuộcthế hệ này, bạn cóthế dành một số thời gian để làm rõ các giá trị và các ưu tiên của bạn. Bạn tự hỏi “Mình muốn gì?”, và đặt ra các mục tiêu dài hạn, trung hạn và ngắn hạn để đạt được các giá trị này. Bạn đặt mức ưu tiên cho các hoạt động của mình trên cơ sở hằng ngày. Đặc trưng củathế hệ này là một loạt các công cụ lập kế hoạch và tổ chức công việc - bằng phương tiện điện tử hay viết trên giấy - với các biểu mẫu chi tiết cho kế hoạch hằng ngày. Ở mức độ nào đó, bathế hệ Quản trị thời gian này giúp chúng ta có bước tiến xa trong việc nâng cao hiệu quả trong cuộc sống. Những thứ như là hiệu suất làm việc, Công ty Quà tặng lập kế hoạch, ưu tiên hóa, làm rõ các giá trị và xác lập mục tiêu đã tạo ra sự khác biệt có tính tích cực rõ rệt. Nhưng cuối cùng, với hầu hết mọi người - thậm chí cả khi họ đạt được những lợi ích và của cải rất lớn đi nữa - vẫn có khoảng cách giữa những điều thực sự Quản trọng đối với họ và cách họ sử dụng thời gian. Trong Nhiều trưởng hợp, tình trạng còn tồi tệ Hơn. Có người nói: “Đúng là chúng ta đang làm được Nhiều việc Hơn với ít thời gian hơn, Xưởng sản xuất Ô dù nhưng chẳng còn thấy những mối Quản hệ đàm thám, sự thanh thản trong lòng, sự thăng bằng trong cuộc sống, niềm tin mình đang làm và làm tốt những điều Quản trọng nhất”.

View more random threads: