Một người đàn bà lớn tuổi đã giải thích cho cô bé hiểu rằng khi chồng cô bé qua đời cũng chính là lúc xã hội tước đi của cô bé rất nhiều quyền; không ai phim goa phu nhi muốn điều này thế nhưng xã hội bắt họ phải chấp nhận sự thật cuộc sống này. bà nói rằng người ta có thể giúp đỡ những con vật đi lạc thế nhưng với những người góa phụ thì họ đối xử một cách vô cùng bất công.
Ganga muốn tìm lại bộ quần áo và trang sức của mình vì đó chính là ky vật của cha cô bé đã dốc bao tâm sức kiếm tiền mới có thể mua được nó. bà già đã nói với cô bé rằng cuộc đời của cô giờ chỉ là một địa ngục mà thôi không hề có sự không bằng xã hội và bị mọi người nhìn bằng ánh mắt không một chút thương cảm.
+ goa phu nhi


Ganga không chịu ăn thức ăn ở trong trại góa phụ bởi cô bé biết rằng cơm mà mọi người ăn là cơm đi xin; cô bé xem phim goa phu nhi nói rằng cha cô bé đã dặn cô có chân tay cô bé có thể làm việc để kiếm cơm ăn chứ không bao giờ đi ăn xin để ăn thế nhưng người quản lý trại đã nói với cô bé rằng một khi đã mang thân phận góa phụ thì chỉ được ăn cơm dư thừa và thứ cơm đi xin để có được.