>>>>>Usb Quà tặng,
>>>>>Quà tặng đại hội đoàn
>>>>> Tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=-P_0krLyyzE&t=1s
>>>>> Tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=fQc5g6zXI_0
Nếu viễn cảnh của chúng ta dựa trên ảo tưởng, chúng ta sẽ không thể dựa vào các nguyên tắc “chính Bác” để đưa ra lựa chọn. Trước sau, những lựa usb quà tặng chọn này sẽ không đem đến kết quả là một cuộc sống có chất lượng như ta mong đợi. Viễn cảnh khi ấy biến thành một thứ vô giá trị. Chúng ta trở nên mất lòng tin, thậm chí đa nghi. Trí tưởng tượng sáng tạo của chúng ta héo mòn, và ta không còn muốn có ước mơ, hoài bão nữa.
Nếu viễn cảnh của chúng ta phiến diện Quà tặng đại hội đoàn chẳng hạn chỉ tập trung vào các nhu cầu kinh tế và xã hội và bỏ qua các nhu cầu khác như trí tuệ và tinh thần - thì chúng ta sẽ đưa ra những lựa chọn dẫn đến sự mất cân bằng trong cuộc sống.
Nếu viễn cảnh của chúng ta dựa vào tấm gương phản chiếu xã hội, chúng ta sẽ đưa ra lựa chọn theo kỳ vọng của người khác. Người ta nói rằng “khi một người phát hiện ra tấm gương phản chiếu, anh ta bắt đầu đánh mất tâm hồn của mình”. Nếu viễn cảnh của chúng ta chỉ là sự phản chiếu của tấm gương xã hội, chúng ta sẽ không gắn kết với nội tâm của chính mình, với tiềm năng đặc biệt và khả năng cống hiến của chúng ta.