>>>>>Làm Huy Hiệu,
>>>>>Quà tặng đại hội đoàn
>>>>> Tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=OOaS4B1UHm0
>>>>> Tham khảo tại đây: https://www.youtube.com/watch?v=V60TBHZ6U9U
Nhiều người trong chúng ta nhìn nhận mỗi vai trò mình đảm nhiệm trong cuộc sống như những “bộ phận” tách biệt.Làm Huy Hiệu Chúng ta coi vai trò của mình tại nơi làm việc hoàn toàn tách rời vai trò của mình ở nhà, và cả hai vai trò này chẳng có liên quan gì đến các vai trò khác như phát triển cá nhân hay phục vụ cộng đồng. Do vậy, chúng ta suy nghĩ dưới góc độ “hoặc/hay là” - chúng ta chỉ tập trung vào vai trò này hoặc vai trò kia mà thôi.Tư duy phân đoạn này thâm nhập vào tính cách của chúng ta. Con người chúng ta ở nơi làm việc khác với con người chúng ta khi ở nhà.Quà tặng đại hội đoàn Điều chúng ta làm trong cuộc sống riêng tách biệt với điều chúng ta làm trong cuộc sống công cộng.Trong cuốn sách “Trí tuệ không qua trường học” (The Ưnschooled Mind), Howard Gardner cho thấy tác động của tư duy phân đoạn hóa. Nhiều người có bằng cấp học thuật cao làm tốt công việc của mình chừng nào họ làm việc theo những điều họ được đào tạo. Nhưng nếu tiến hành cuộc sát hạch theo cách thay đổi hoàn cảnh hay tình huống thì họ không những làm kém mà còn thi trượt! Họ không thể làm được. Họ không biết suy nghĩ vượt qua các ranh giới.