Vì giữ bí mật việc Tanu có thai mà Pragya cùng với Abhi giac mo thien duong luôn phải nói dối chính người thân trong nhà của mình. Sự thật có thể làm cho người ta hạnh phúc nhưng nó có khi cũng mang đến sự đau lòng.

Khi Bulbul biết Pragya có thai thì cô tỏ ra rất vui mừng mà không có bất kì nghi ngờ gì, trái với những suy nghĩ trước đó của Pragya. Pragya nghĩ rằng một khi Bulbul biết chuyện thì Bulbul sẽ biết đó chỉ là một lời nói dối. Mặt khác, chuyện Tanu có bạn trai là do Bulbul nói với Abhi - đó thực chất là lời nói dối phim giac mo thien duong mà Pragya bịa ra để Bulbul tin tưởng hơn về "sự thật" trước đó.