>>>>>Quà tặng đại hội đoàn,
“Sách của Stephen R. Covey khuyến khích chúng ta xây dựng sức mạnh, niềm tin và mang lại nguồn cảm hứng. Nội dung và phương pháp trình bày những bí quyết – tạo thành một nền tảng vững chắc cho sự giao tiếp hiệu quả. Là một nhà giáo dục, tôi tin rằng quyển sách này chắc chắn sẽ giành được một chỗ đứng trang trọng trên kệ sách của mọi gia đình. ”. - William Rolfe Kerr, Uy viên Hội đồng Giáo dục Đại học bang Utah, Mỹ. “Trong quyển 7 thói quen để thành đạt, Covey mang đến cho chúng ta một cơ hội, chứ không phải một Quà tặng đại hội đoàn
chỉ dẫn. Cơ hội đó là khám phá chính mình và ảnh hưởng của bản thân đối với người khác củng như thực hành điều đó bằng cách vận dụng những ý tưởng sâu sắc của ông. Đây là một quyển sách tuyệt vời có thể làm thay đổi cuộc sống của bạn. ”. - Tom Peters, tác giả In Search of Excellence. “Chiến thắng là một thói quen. Thát bại cũng thế. Hai mươi lăm năm kinh nghiệm, suy tưởng và nghiên cứu đã thuyết phục Covey rằng 7 thói quen tạo ra sự khác biệt trong hạnh phúc, sức khỏe, thành công từ những người thất bại hay những người phải hy sinh ý nghĩa cuộc sống và hạnh phúc của mình vì sự thành công hiểu theo nghĩa hẹp. ”. - Ron Zemke, đồng tác giả The Service Edge và cuốn Service America. “Stephen R. Covey là một con người tuyệt diệu.