Cảm biến từ tiệm cận bao gồm một cuộn dây được cuốn quanh một lõi từ ở đầu cảm ứng. Sóng cao tần đi qua lõi dây này sẽ tạo ra một trường điện từ dao động quanh nó. Trường điện từ này được một mạch bên trong kiểm soát.
Khi vật kim loại di chuyển về phía trường này, sẽ tạo ra dòng điện (dòng điện xoáy) trong vật.

Những dòng điện này gây ra tác động như máy biến thế, do đó năng lượng trong cuộn phát hiện giảm đi và dao động giảm xuống; độ mạnh của từ trường giảm đi.
Mạch giám sát phát hiện ra mức dao động giảm đi và sau đó thay đổi đầu ra. vật đã được phát hiện.
Vì nguyên tắc vận hành này sử dụng trường điện từ nên cảm biến cảm ứng vượt trội hơn cảm biến quang điện về khả năng chống chịu với môi trường. Ví dụ: dầu hoặc bụi thường không làm ảnh hưởng đến sự vận hành của cảm biến.
Đầu ra của cảm biến từ
Ngày nay, hầu hết cảm biến cảm ứng đều có đặc điểm đầu ra tranzito có logic NPN hoặc PNP. Những loại này còn được gọi là kiểu DC-3 dây.
Trong một số trường hợp cài đặt, người ta sử dụng cảm biến tiệm cận có 2 kết nối (âm và dương). Chúng được gọi là kiểu DC-2 dây (xem sơ đồ bên dưới).
Một số dòng sản phẩm cảm biến từ Allen Bradley

Cảm biến từ Allen Bradley 871TS-M4BN12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 871TS-D4BN12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 871TS-D4BP12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 871TS-D2BP12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 871TS-D2BN12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-A5A18FE-12
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-A5J18FE
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H8K18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G8K18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G5Q18FT
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G5J18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H5J18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H5A18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G5A18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G8B18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H8B18
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H4B12
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-H2A12
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G2A12
Cảm biến từ Allen Bradley 871T-G4B12
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8N18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8C18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12C18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12N18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12N18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12C18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8C18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8N18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F4N12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F4C12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G8C12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G8N12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G30N30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G30C30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F15C30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F15N30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F15N30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F15C30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G30C30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G30N30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12N18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G12C18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8C18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F8N18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G8N12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-G8C12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F4C12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-F4N12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A4N12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A4C12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2C12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2N12-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15N30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15C30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N30-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5C18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5N18-R3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5N18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5C18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N18-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N30-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C30-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15C30-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15N30-N3
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15N30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A15C30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N30-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5N18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A5C18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10C18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A10N18-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A4N12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A4C12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2C12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2N12-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2N8-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A2C8-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A1C8-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-A1N8-A2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D3BP12-E2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D5BP18-E2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D10BP30-E2
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D10BP30-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D5BP18-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D3BP12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-M10Q30-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-N15Q30-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-N8Q18-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-M5Q18-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-M3Q12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-N4Q12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D4NE12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D4CE12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D3CE12-D4
Cảm biến từ Allen Bradley 872C-D3NE12-D4

Nếu quý khách có nhu cầu với các sản phẩm trên vui lòng liên hệ với chúng tôi :
Công Ty TNHH Thiết Bị Tân An Phát
VPGD: Phòng 24B1 - Tòa nhà Bình Vượng - 200 Quang Trung - Hà Đông – Hà Nội
ĐT: 042 241 0870 Fax: 042 221 3706 hotline: 096 525 8336