Chỉ phải nên người cần lao nằm trong nhóm tuổi 18 đến 35 tuổi là cũng có thể XKLĐ sang Nhật Bản sinh hoạt. Thế cơ mà không nên phải đơn hàng nào người lao động trong nhóm tuổi này thật đều có thời cơ trúng tuyển.Hầu như các đơn hàng thật đều phù hợp với lao động trẻ trong tầm tuổi 18 - 29 (67% đơn hàng tuyển lựa cần lao trong độ tuổi này), phần còn lại hơn 30% đơn hàng phù hợp với lao động trên 30 tuổi. Người cần lao Có thể tham khảo bảng đơn hàng phù hợp với độ tuổi trong ảnh minh họa sau đây.

Lưu ý:

- Người cần lao trong độ tuổi 18 - 29 có rất nhiều tuyển chọn đơn hàng: nông nghiệp, lương thực, linh kiện điện tử, xuất khẩu lao động nhật bản ngành may mặc, cơ khí, xây đắp. Đây được coi như là nhóm tuổi tiềm năng. nếu người cần lao thuộc nhóm tuổi này thì cũng có thể nhập cuộc đa số các đơn hàng xuất khẩu đi Nhật.

Nhất là lứa tuổi 18-20 được xem như là tầm tuổi đẹp tỏa sáng nhất nhập cuộc xuất khẩu lao động tại Nhật Bản.

- Người cần lao trong tầm tuổi 30 - 35 có sự chọn đơn hàng ít hơn những cần lao trẻ. thường nhật, người lao động trong nhóm tuổi này sẽ có ưu tiên chọn lựa 1 vài đơn hàng xuất khẩu lao động nhật bản ngành thực phẩm, dệt may, cơ khí. duyên cớ là vì đối với những đơn hàng này, xí nghiệp Nhật thích các lao động lớn tuổi, có kinh nghiệm tay nghề và kinh nghiệm sống không ít hơn.

cho nên, nếu thuộc nhóm tuổi từ 30 đến 35 tuổi, nguời lao động có kinh nghiệm tay nghề khiến nông nghiệp, dệt may (với cần lao nữ) và có tay nghề khiến cho xây dừng, Xuất khẩu lao động nhật bản ngành cơ khí (với lao đông nam) Có thể đăng kí đi Nhật. nếu tuyển lựa nhập cuộc những đơn hàng ưu tiên cần lao không ít tuổi như nêu trên thì thời cơ trúng tuyển của người lao động 30 - 35 tuổi sẽ cao hơn các cần lao trẻ khá nhiều.

- Đối với người lao động trên 35 tuổi, gần như thường có đơn hàng nào phù hợp. các xí nghiệp Nhật Bản thường nhật tuyển cần lao VN sang Nhật Bản với độ tuổi tối đa 35 tuổi. hơn thế, vẫn có 3% đơn hàng dành cho nhóm tuổi bị xem như chơi còn khả năng đi Nhật này. Để Có thể đi Nhật Bản, người lao động sẽ nên phải chờ đơn hàng, 1 năm chỉ có 1-2 đơn có tuyển cần lao trên 35 và không vượt quá 36 tuổi.

phổ thông, vì xí nghiệp Nhật tuyển gấp lao động hay những ngành nghề nhóm xây dừng ít cần lao đăng kí thì thế hệ tuyển cần lao trên 35 tuổi. thành thử, nếu như người lao động 34 -35 tuổi trở lên, đã có công vụ bình ổn ở Việt Nam thì phải xem xét ban sơ có quyết định sang Nhật.