Như có nói đến ở trên, mỏ gà nòi ‘chuẩn’ phải to và rộng, đồng thời nó còn phải ngắn và cứng nữa thì mới có thể mở rộng để tấn công đối thủ khi bước vào những trận chiến sinh tử.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.