Phù hợp với hầu hết các giống gà đẻ thương phẩm và gà nuôi lấy giống.
Phù hợp với điều kiện chăn nuôi nhỏ với chi phí thấp.
Dễ dàng thực hiện không cần yêu cầu kỹ thuật về chuồng nuôi cao.


Nhược điểm
+ Khó kiểm soát dịch bệnh.
+ Không phù hợp với chăn nuôi quy mô lớn do không áp dụng được một số tiến bộ kỹ thuật trong chăn nuôi.
+ Hiệu quả kinh tế không cao do chất lượng sản phẩm chăn nuôi không cao do trứng không đồng đều, trứng bẩn, tỷ lệ đẻ thấp.
+ Hao phí chăn nuôi tăng cao do một phần thức ăn và thuốc thú y trong quá trình chăn nuôi.
Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anêm thành công.