Trong phần 3 của những set đồ thần trong regular ancient của MU Client, chúng tôi tiếp tục giới thiệu đến bạn đọc 4 Set đồ thần bao gồm: Hera Sphinx, Anubis Legendary, Ceto Vine, Gaia Silk

1. Set đồ thần Hera Sphinx

- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Hera Sphinx sẽ tăng sức mạnh lên +15

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Hera Sphinx sẽ tăng ma thuật dmg + 10%

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Hera Sphinx sẽ tăng tỉ lệ phòng ngự khi trang bị với Khiên + 5%

- Khi kích hoạt thuộc tính 5 món trong Set đồ thần Hera Sphinx sẽ tăng năng lượng + 15

- Khi kích hoạt thuộc tính 6 món trong Set đồ thần Hera Sphinx sẽ tăng tỉ lệ tấn công thành công + 50

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tỉ lệ sát thương chí mạng lên + 10%, tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo lên + 10%, tăng Máu Tối Đa + 50 và tăng Mana tối đa lên + 50.

- Set đồ thần Hera Sphinx sẽ bao gồm những món đồ: Hera Sphinx Áo Giáp (+5-10 Vit), Hera Sphinx Quần (+5-10 Vit), Hera Sphinx Giày (+5-10 Vit), Hera Sphinx Găng Tay (+5-10 Vit), Hera Sphinx Mũ (+5-10 Vit), Hera Khiên xương (+5-10 Vit).


2. Set đồ thần Anubis Legendary

- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Anubis Legendary sẽ tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi + 10%

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Anubis Legendary sẽ tăng mana tối đa + 50

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Anubis Legendary sẽ tăng sát thương ma thuật + 10%

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tỉ lệ sát thương chí mạng lên + 15%, tỉ lệ sát thương hoàn hảo lên +15% , tăng sát thương chí mạng lên + 20, tăng sát thương hoàn hảo + 20.

- Set đồ thần Anubis Legendary sẽ bao gồm những món đồ: Anubis Legendary Mũ (+5-10 Vit), Anubis Legendary Áo Giáp (+5-10 Vit), Anubis Legendary Găng Tay (+5-10 Vit), Anubis Nhẫn lửa (+5-10 Năng lượng).

3. Set đồ thần Ceto Vine

- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng Agility + 10

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng máu tối đa + 50

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng năng lực phòng ngự lên +20

- Khi kích hoạt thuộc tính 5 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng năng lực phòng ngự khi sử dụng Khiên + 5%

- Khi kích hoạt thuộc tính 6 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng năng Lượng + 10

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: tăng Máu Tối Đa + 50 và tăng Sức Mạnh lên + 50.

- Set đồ thần Ceto Vine sẽ bao gồm những món đồ: Ceto Mũ (+5-10 Vit), Ceto Quần (+5-10 Vit), Ceto Găng Tay (+5-10 Vit), Ceto Giày (+5-10 Vit), Ceto Rapier (+5-10 Str), Ceto Nhẫn đất (+5-10 Str).


4. Set đồ thần Gaia Silk

- Khi kích hoạt thuộc tính 2 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng tấn công tuyệt chiêu + 10

- Khi kích hoạt thuộc tính 3 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng mana tối đa + 25

- Khi kích hoạt thuộc tính 4 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng Power + 10

- Khi kích hoạt thuộc tính 5 món trong Set đồ thần Ceto Vine sẽ tăng tỉ lệ sát thương gấp đôi + 5%

- Kích hoạt thuộc tính đủ bộ: Tăng Agility + 30, tăng tỉ lệ sát thương hoàn hảo lên + 10% và tăng sát thương hoàn hảo + 10.

- Set đồ thần Ceto Vine sẽ bao gồm những món đồ: Gaia Silk Mũ (+5-10 Vit), Gaia Silk Áo Giáp (+5-10 Vit), Gaia Silk Quần (+5-10 Vit), Gaia Silk Găng tay (+5-10 Vit), Gaia Nỏ vàng (+5-10 Agi).

Chúng ta hãy cùng theo dõi 4 Set đồ thần cuối cùng trong Regular Ancient tại phần 4 nhé!

TRANG GAME MIỄN PHÍ HAY NHẤT VIỆT NAM CHOI68.COM

Website: http://choi68.com/

Danh sách game hay: http://choi68.com/danh-sach-game.html