Chiến kê phải biết đá từ mọi góc độ, không chỉ nhắm vào đầu. Cách mà bạn huấn luyện cho nó là dùng gà mồi. Cột cánh lại với nhau để nó không thể đập được. Cột luôn cả chân để nó không thể di chuyển. Dứ nó trước mặt chiến kê ở mọi góc độ, đuôi, hông, bụng… Điều này sẽ giúp chiến kê đá vào gà mồi từ mọi góc độ. Nó cũng khiến chiến kê đá hăng hơn. Nghe hơi quái nhưng rất hiệu quả.Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.