Gà khai vuông tám vảy là gà xuống bổn, có lai giống rồi, nếu có tốt tướng thì đá cũng không ăn ai. Khai vuông mà có tám vẩy thì gà thiệt tồi. Không nên nuôi gà có vảy khai vuông tám vảy.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.