Auto-Provisioning được biết tới là một giải pháp dễ thực hiện nhất nếu như bạn muốn lắp đặt cho hàng nghìn chiếc điện thoại IP. Đây cũng được đánh giá là giải pháp nhanh gọn, thuận tiện hơn rất nhiều dành cho khách hàng của bạn.

Vậy Auto-Provisioning là gì?

tong dai dien thoai noi bo

Một cách để cấu hình cho IP-PBX đối với điện thoại IP đó chính là cấu hình tự động. cách này giúp cho mọi thông tin của người sử dụng sẽ cập nhật nhờ vào một giao diện từ web trung tâm. Địa chỉ MAC của điện thoại IP, phần mở rộng theo nhu cầu và ID của người gọi hiển thị cụ thể tại màn hình của bên gọi là một vài thông tin yêu cầu.

Với đặc điểm có thể cấu hình điện thoại trung tâm bởi do điện thoại IP nhận cấu hình qua mạng nội bộ. Do đó, bạn sẽ tiết kiệm cho mình được một khoản thời gian không nhỏ cũng như là một số tiền từ lợi thế này. Hơn nữa, nhờ sự tập trung như vậy, việc bạn thiết lập đa số cấu hình đặc biệt khác hay cập nhật điện thoại thì không phải là thứ áp lực nữa.

Hoạt động của cấu hình tự động là gì?

Đầu tiên, tại giao diện web hệ thống, bạn hãy tạo cho mình một rài khoản điện thoại Ip mới. Tiếp theo là bạn save cấu hình trên một vài hệ thống và tiến hành khởi động lại điện thoại IP. Sau đó, thiết bị sẽ gửi yêu cầu cấu hình tới hệ thống. Cuối cùng thì bạn sẽ nhận được đa số tập tin cấu hình được gửi trở lại.

Trong trường hợp điện thoại bạn đang dùng đã hệ thống điện thoại khác. nếu như bây giờ bạn muốn thay đổi hệ thống điện thoại thì lưu ý rắng, trước khi bạn thực hiện quá trình cấu hình thì hãy cho đa số thiết lập trở về giá trị mặc định của nhà sản xuất.

dien thoai ip grandstream

Cơ chế cấu hình tự động

Có một phương pháp khác để tự động cấu hình một điện thoại IP với WorldfonePBX . Nó được gọi là dò khám phá điện thoại tự động. Để điện thoại của bạn được tự động dò tìm, nó phải được cài đặt lại về chế độ mặc định ban đầu . Sau đó chọn “kích hoạt chức năng tự động” trong cài đặt tài khoản của WorldfonePBX . WorldfonePBX sẽ bắt đầu liệt kê một số điện thoai IP chưa được cấu hình. Click vào add để tạo ra một tài khoản điện thoại mới, nơi tất cả một số thông tin cấu hình đã được nhập . Sau khi lưu lại cấu hình trong giao diện web AskoziaPBX và khởi động lại một trong các điện thoại cấu hình được thực hiện .

dùng điện thoại IP không được hỗ trợ chính thức với Worldfone PBX

Trong trường hợp này WorldfonePBX cũng như tất cả điện thoại IP, cần phải được cấu hình bằng tay. điều đó cũng có nghĩa là bạn nên phải tạo một tài khoản điện thoại trong vòng WorldfonePBX , cũng như trên những điện thoại IP cho bạn.

Xin lưu ý rằng chúng tôi không thể đảm bảo rằng tất cả một số tính năng ( ví dụ BLF , một số phím chức năng) sẽ được làm việc với nhiều điện thoại IP , chúng tôi không chính thức hỗ trợ.