Có thể nói bó đuôi của chiến kê có thể đoán được lối gà có hay là dở, gà nhiều lối hay gà đơn lối, để khẳng định con gà lối hay thì chúng phải kết hợp với dáng đứng, thế cần, mặt, mỏ và nhiều yếu tố khác để có một con gà hay.


Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.