Mỗi giờ ứng với một hướng, dựa vào đó mà thả gà.

Các anh em có thể xem da ga cua sat, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.