Mật độ chăn nuôi áp dụng với dòng gà ta bản địa Việt Nam như sau:

Loại hình chăn nuôi


Mật độ đảm bảo sinh trưởng

Nuôi nhốt toàn thời gian

6-8 gà/m2

Nuôi nhốt kết hợp chăn thả

3-5 gà/m2Với hình thức nuôi kết hợp chăn thả, người nuôi có thể quy hoạch tương quan diện tích chuồng trại và sân vườn theo tỉ lệ 1:3. Tức là 1m2 chuồng tương ứng với 3m2 vườn để đảm bảo điều kiện chăn nuôi lý tưởng nhất.


Các anh em có thể xem
da ga cua sat
, da ga Campuchia, da ga tre trên youtube nhé.
Chúc anh em thành công.