Theo quy định tại các điều từ Điều 20 đến Điều 27 Luật Đấu thầu 2013, có 08 hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu cơ, bao gồm: Đấu thầu rộng rãi, Đấu thầu tránh, Chỉ định thầu, Chào hàng cạnh tranh, sắm sắm trực tiếp, Tự thực hiện, chọn lọc nhà thầu/ nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt, tham gia thực hiện của cộng đồng

https://mytoan.com.vn/cac-hinh-thuc-phuong-thuc-lua-chon-nha-thau-xay-dung/
Ảnh minh họa: những hình thức lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư. Tác giả: libellule789

<div
các hình thức tuyển lựa nhà thầu, nhà đầu cơ theo quy định của Luật Đấu thầu 2013
1. Đấu thầu nhiều
Đấu thầu phổ biến là hình thức chọn lọc nhà thầu, nhà đầu tư trong ấy không hạn chế số lượng nhà thầu, nhà đầu tư tham gia. Bên mời thầu phải thông tin công khai về các điều kiện, thời gian dự thầu trên những phương tiện thông tin đại chúng trước khi phát hành giấy má mời thầu. Đấu thầu rộng rãi là hình thức chủ yếu được áp dụng trong đấu thầu. Hình thức đấu thầu này có ưu điểm nhấn là tính cạnh tranh trong đấu thầu cao, hạn chế bị động trong đấu thầu, kích thích những nhà thầu phải thường xuyên tăng năng lực.
Đấu thầu phổ thông được ứng dụng cho những gói thầu, Dự án thuộc phạm vi điều chỉnh của Luật đấu thầu (số 43/2013/QH13) năm 2013, trừ trường hợp quy định tại những điều 21, 22, 23, 24, 25, 26 và 27.

2. Đấu thầu tránh
Đấu thầu giảm thiểu được ứng dụng trong trường hợp gói thầu có buộc phải cao về kỹ thuật hoặc công nghệ có tính đặc thù mà chỉ có 1 số nhà thầu đáp ứng đề nghị của gói thầu.
3. Chỉ định thầu
Chỉ định thầu là hình thức mà bên mời thầu chọn trực tiếp (chỉ định) nhà thầu đáp ứng đề nghị của gói thầu để thương thảo hợp đồng mà không chuẩn y đấu thầu.
1. Chỉ định thầu đối với nhà thầu được ứng dụng trong các trường hợp sau đây:
a) Gói thầu cần thực hiện để khắc phục ngay hoặc để xử lý kịp thời hậu quả gây ra do sự cố bất khả kháng; gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí ẩn nhà nước; gói thầu cần triển khai ngay để hạn chế gây tai hại trực tiếp tới tính mạng, sức khỏe và tài sản của cộng đồng dân cư trên địa bàn hoặc để không tác động nguy hiểm đến Công trình liền kề; gói thầu tậu thuốc, hóa chất, vật tư, đồ vật y tế để khai triển công tác phòng, chống dịch bệnh trong trường hợp cấp bách;
b) Gói thầu cấp bách cần triển khai nhằm mục tiêu bảo kê chủ quyền đất nước, biên giới quốc gia, hải đảo;
c) Gói thầu phân phối dịch vụ trả lời, dịch vụ phi tư vấn, tậu tậu hàng hóa phải mua từ nhà thầu đã thực hiện trước đó do phải bảo đảm tính tương xứng về công nghệ, bản quyền mà không thể sắm được từ nhà thầu khác; gói thầu có thuộc tính nghiên cứu, thử nghiệm; tậu bản quyền sở hữu trí tuệ;