Cho thuê máy photocopy toshiba E452 có các chức năng :

- Chức năng scan trắng đen qua mạng
- Chức năng Copy đảo 2 mặt
- Chức năng chèn ký hiệu vào bản sao
- Chức năng in qua mạng
- Chức năng sao chụp kết hợp
- Chức năng tiết kiệm mực
- Chức năng tiết kiệm điện năng


- Chức năng lưu trữ tài liệu vào ổ cứng máy photocopy
- Gắn thêm chức năng Fax cho máy photocopy
- Chức năng bảo mật người sử dụng
- Chức năng chỉnh sửa hình ảnh bản sao khi thực hiện copy

>> Bạn có thể tham khảo bài viết sau : http://bit.ly/2bLEyuO


Cho thuê máy photocopy hp e-Studio 452 có các thao tác Scan:- Scan to Email: Scan tài liệu và gởi email từ máy photocopy
- Loại tập tin lưu trữ: TIFF-MMR, TIFF-S, DPF, JPEG
- Cho thuê máy photocopy Tốc độ scan: 50 tờ / phút (100 dpi)
- Scan to Filer : Scan tài liệu vào ổ cứng máy photocopy, máy vi tính.
- Độ phân giải scan : 150 dpi, 200 dpi, 300dpi , 400dpi , 600 dpi
- Scan to e-Filing: Lưu trữ tài liệu vào máy photocopy

>> http://bit.ly/2begh2K